عوامل مؤثر بر کارایی فنی و رتبه‌بندی واحدهای کارا در بیمارستان‏های تأمین اجتماعی

حمید سپهردوست؛ الهام رجبی

دوره 9، شماره 6 ، اسفند 1391، ، صفحه 887-894

چکیده
  مقدمه: سازمان تأمین اجتماعی ارایه کننده‌ی خدمات بیمارستانی به دو صورت نظام درمان مستقیم (بیمارستان‏های تحت مالکیت و مدیریت سازمان) و نظام درمان غیر مستقیم (خرید خدمات بیمارستانی و درمانی از دیگر خدمت دهندگان) به متقاضیان است. مطالعه‌ی حاضر، به منظور رتبه‌بندی واحدهای کارا و تعیین ارتباط بین کارایی و اندازه‌ی فعالیتی بیمارستان‏های ...  بیشتر

عوامل مؤثر برتوسعه یافتگی از دیدگاه شاخص‌های سلامت

حمید سپهردوست

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: توجه به مقوله‌ی بهداشت و درمان نقش مهمی را در سیاست‌گذاری‌های دولت برای بخش عمومی جوامع پیشرفته ایفا می‌کند و در واقع تعیین کننده‌ی موقعیت اقتصادی- اجتماعی کشور می‌باشد. به همین دلیل امروزه در اکثرکشورهای پیشرفته از بخش بهداشت و درمان علاوه بر رعایت استانداردهای لازم بهداشتی و تندرستی، انتظارات تولیدی، فراهم‌آوری فرصت‌های ...  بیشتر