معرفی معاهده‌‌ی ضد تجارت جعلی و ارتباط آن با اینترنت

محمود سقائی

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: معاهده‌ی ضد تجارت جعلی (Anti-Counterfeiting Trade Agreement یا ACTA) معاهده‌ای است که فی مابین بسیاری از کشورهای صنعتی جهان و در رأس آن‌ها آمریکا منعقد شده است. کشورهای صنعتی بزرگ و در رأس آن‌ها آمریکا، همواره تلاش داشته‌اند کنترل این سازمان تجارت جهانی را به طور کامل در دست بگیرند. اگر چه این کشورها به میزان زیادی در این راه موفق بوده‌اند، ...  بیشتر