برآورد هزینه‌ی درمان و طول دوره‌ی بستری شدن با استفاده از رویکرد شبکه‌ی‌ عصبی

سعید صمدی؛ مینو نظیفی نائینی؛ سحر عباسپور

دوره 8، 7(ویژه نامه اقتصاد سلامت) ، بهمن و اسفند 1390، ، صفحه 948-957

چکیده
  نام کاربری رمز عبور  ورود خودکار    رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ زبان انتخاب زبان English   Persian   محتوای مجله جستجو محدوده جستجو   تمام   نویسندگان   عنوان   چکیده   جملات اندکس   تمام متن   ابزارهای مقاله  چاپ این مقاله  اندکس متاداده  چگونه ...  بیشتر

اثر توزیع نابرابر درآمد بر وضعیت سلامتی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

مصطفی عما‌‌د‌زاده؛ سعید صمدی؛ سمیرا پاک‌نژاد

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  مقدمه: با توسعه‌ی اقتصادی و کاهش نابرابری درآمدی، درآمد قابل دسترس افراد و خانوارها افزایش و از این طریق سلامت افراد جامعه تأمین و ارتقا می‌یابد. از این‌رو هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر توزیع نابرابر درآمد بر وضعیت سلامتی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود و داده‌ها ...  بیشتر