بررسی میزان آشنایی و استفاده‌ی کتابداران دانشگاه‌‌های علوم پزشکی شهر تهران از امکانات کاربردی تار جهانگستر (وب) در خدمات کتابخانه‌ای

هیوا عبدخدا؛ لیلا محمدی

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  مقدمه: در عصر اطلاعات، ارایه‌ی خدمات کتابخانه‌ای یکپارچه و سرویس‌دهی به جامعه‌ی نیازمند اطلاعات، مستلزم آشنایی کتابداران با وب و نحوه‌ی به کارگیری آن، امکانات کاربردی و تکنولوژی‌‌های جدید آن است. این پژوهش با هدف بررسی میزان آشنایی و استفاده‌ی کتابداران حوزه‌ی علوم پزشکی سطح شهر تهران با تار جهانگستر (وب) در خدمات کتابخانه‌ای ...  بیشتر