مطالعه‌ی تطبیقی عملکرد سازمان‌های پیشگام در توسعه‌ی پرونده‌ی الکترونیک سلامت

رضا صفدری؛ نیلوفر ماسوری؛ سیده صدیقه سید فرج‌اله

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  برای رسیدن به اهداف پرونده‌ی الکترونیک سلامت ((Electronic health record و برای این که با اطمینان از سوی کاربران مورد استفاده قرار گیرد، استانداردهای یک‌پارچه‌ای باید در زمینه‌ی ساختار، محتوا، نحوه‌ی تبادل داده، تولید اطلاعات، معماری و امنیت سیستم تدوین گردد. مطالعه‌ی حاضر با در نظر گرفتن گستره‌ی فعالیت‌های استاندارد سازی در خصوص EHR، قابل ...  بیشتر