ارزیابی چکیده‌های کارآزمایی‌های بالینی تصادفی کنترل شده‌ی‌ نمایه شده در PubMed با بیانیه CONSORT

علیرضا امان اللهی؛ فرهاد شکرانه؛ حافظ محمد حسن زاده؛ محمد ابراهیمی کلان؛ غزاله بنانی

دوره 9، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1391

چکیده
  مقدمه: چکیده‌ی مقاله برای بیشتر پزشکان، معیار بررسی و مطالعه‌ی متن کامل مقاله است. چکیده‌ها حاوی اطلاعات اصلی و مهم مقاله هستند که خواننده را به محتوای اطلاعاتی مقاله راهنمایی می‌کنند. از این رو پایگاه‌های اطلاعاتی نمایه‌ساز به ساختار و محتوای اطلاعاتی چکیده‌ی مقالات، با افزایش انتشار مقالات و تنوع موضوعی مجلات بیش از پیش تأکید ...  بیشتر