تحلیل محتوای مؤلفه‌های اطلاعات سلامت در کتاب‌های درسی

ابراهیم صالحی عمران؛ میمنت عابدینی بلترک

دوره 8، شماره 4 ، مهر و آبان 1390

چکیده
  مقدمه: سلامتی یکی از نعمت‌های بی‌کران الهی است که بر انسان ارزانی گشته است. انسان برای سالم نگه داشتن خود بایدتلاش نماید به خصوص در عصر کنونی که زندگی ماشینی رایج شده است. در این ارتباط پیش از رخ دادن هر گونه بیماری، لازم است آموزش‌هایی داده شود تا افراد سالمی در جامعه حضور داشته باشند. در این راستا پژوهش حاضر به تحلیل محتوای کتب درسی ...  بیشتر