آگاهی پرستاران از آیین‌نامه‌های رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های وابسته به علوم پزشکی

فرانک شفیعی؛ فرزانه فرهادیه؛ سید علی طاهری؛ راحله سموعی؛ ارسلان پیراسته

دوره 9، شماره 7 ، اسفند 1391، ، صفحه 1152-1157

چکیده
  مقدمه: با گسترش نقش حرفه‌ای پرستاران، این گروه از کادر درمانی از جنبه‌های قانونی و اخلاقی، مسؤول تمام جوانب مراقبت‌های بهداشتی هستند، از این رو باید پاسخ‌گوی اعمال خود باشند و قانون را به عنوان عنصر اصلی کار خود بشناسند. در این مطالعه سعی شده است تا میزان آگاهی پرسنل پرستاری نسبت به آیین‌نامه‌های رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای ...  بیشتر