نیازسنجی الزامات استقرار برنامه‌ی نگهداری پیشگیرانه از دیدگاه مدیران بیمارستان و مهندسان تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها و واحدهای ستادی

احمدرضا رئیسی؛ راضیه ستاری

دوره 9، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

چکیده
  مقدمه: در مراقبت‌های سلامت، پیشگیری از اشکالات، کارآمدتر از تمرکز بر اقدامات اصلاحی آن‌ها است. تعمیرات اغلب گران قیمت هستند و به پرسنل با تخصص بالا نیازمندند. معاینه و بازرسی منظم و استفاده از سرویس‌دهی دستی و چک لیست الزامات، به اثر بیشینه‌ی نگهداری و هزینه‌های کمتر منجر می‌شود. نظر به اهمیت نیازسنجی الزامات استقرار برنامه‌ی ...  بیشتر