میزان استفاده‌ی دستیاران تخصص بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از فن‌آوری اطلاعات

زهرا زارع فضل الهی؛ سمیه تمجید؛ بهلول رحیمی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  مقدمه: در عصر فن‌آوری، دستیابی سریع و مؤثر به اطلاعات بدون استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات غیر ممکن است. استفاده‌ی نادرست از فن‌آوری نوین برای انتقال دانش تخصصی، منجر به نارسایی آن و باعث اتلاف هزینه خواهد شد. بنابراین شناخت قابلیت‌های فن‌آوری اطلاعات و آگاهی از نیازهای استفاده کنندگان نهایی آن بسیار ضروری است. هدف این پژوهش، ...  بیشتر

موانع اجرایی پیاده‌سازی پرونده‌ی الکترونیک سلامت

محمد جبرائیلی؛ زکیه پیری؛ بهلول رحیمی؛ نازآفرین قاسم زاده؛ آیت محمودی

دوره 8، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1390، ، صفحه 807-814

چکیده
  مقدمه: نیاز حیاتی نظام ارایه‌ی خدمات سلامت به اطلاعات و عدم پاسخ‌گویی پرونده‌های کاغذی به دلیل محدودیت‌های ذاتی آن، باعث حرکت به سوی سیستم‌های اطلاعات کامپیوتری شد که آرمان و هدف نهایی این سیستم‌ها، دستیابی به پرونده‌ی الکترونیک سلامت (HER یا Electronic health records) می‌باشد. اما پیاده‌سازی آن در سازمان‌های مراقبت سلامت یک کار دشوار ...  بیشتر