سیاهه پیشنهادی ارزیابی درگاه‌های بیمارستانی

مهدی علیپور حافظی؛ مهشید کریمی؛ شهرام توفیقی

دوره 12، شماره 3 ، شهریور 1394، ، صفحه 367-378

چکیده
  مقدمه: ارزیابی درگاه‌ها یکی از مباحث مهم در توسعه خدمات به کاربران است. بر این اساس هدف از مقاله حاضر پیشنهاد سیاهه ارزیابی درگاه‌های بیمارستانی بوده است.روش بررسی: در پژوهش حاضر ابتدا از روش مطالعه کتابخانه‌ای و سپس از روش ارزش گذاری نظام‌مند استفاده شده است. بر این اساس ابتدا اقدام به مطالعه منابع و مستندات مرتبط با ارزیابی درگاه‌ها ...  بیشتر

یکپارچه‌سازی محتوا و خدمات در سیستم‌های نرم‌افزاری کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران: گامی مهم در استفاده اقتصادی از دانش موجود

مهدی علیپور حافظی

دوره 9، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

چکیده
   مقدمه. دستیابی مستقیم و سریع به اطلاعات از جمله نیازمندی­های اصلی کاربران اطلاعات در دنیای فنآورانه جدید است. امروزه، دیگر کاربران اطلاعات، به­ویژه اطلاعات روز پزشکی و سلامت که روزآمدی و دسترسی سریع به محتوای آن جزو ضروریات است، فرصت کافی برای جستجو و دستیابی به اطلاعات ندارند. از این رو، پژوهش حاضر اقدام به تعیین راهکارهایی به ...  بیشتر