ارزیابی پورتال‌های بیمارستان‌های خصوصی مستقر در شهر تهران

مهدی علیپور حافظی؛ مهشید کریمی

دوره 13، شماره 3 ، شهریور 1395، ، صفحه 184-190

https://doi.org/10.22122/him.v13i3.2422

چکیده
  مقدمه: امروزه پورتال‌های ‏بیمارستانی نقشی کلیدی در اطلاع‌رسانی و ارایه خدمات ویژه به مخاطبان دارند. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت ساختار و محتوای پورتال‌های ‏بیمارستان‌های خصوصی مستقر در شهر تهران انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش توصیفی انجام گردید. جامعه پژوهش را تمام بیمارستان‌های خصوصی ...  بیشتر

یکپارچه‌سازی محتوا و خدمات در سیستم‌های نرم‌افزاری کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران: گامی مهم در استفاده‌ی اقتصادی از دانش موجود

مهدی علی پور حافظی

دوره 9، شماره 4 ، مهر و آبان 1391، ، صفحه 594-601

چکیده
  مقدمه: دستیابی مستقیم و سریع به اطلاعات از جمله نیازمندی‌های اصلی کاربران اطلاعات در دنیای فن‌آورانه‌ی جدید است. امروزه، دیگر کاربران اطلاعات، به ویژه اطلاعات روز پزشکی و سلامت که روزامدی و دسترسی سریع به محتوای آن جزء ضروریات است، فرصت کافی برای جست‌وجو و دستیابی به اطلاعات را ندارند. از این‌رو، پژوهش حاضر اقدام به تعیین راه‌کارهایی ...  بیشتر