ارتباط بین سلامت معنوی و افسردگی در مراجعه کنندگان مبتلا به سرطان سینه در بیمارستان تخصصی سیدالشهدا(ع) اصفهان

امیر موسی رضایی؛ طاهره مؤمنی قلعه قاسمی؛ جهانگیر کریمیان؛ امراله ابراهیمی

دوره 8، (ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) ، اسفند 1390، ، صفحه 1007-1016

چکیده
  مقدمه: سرطان سینه شایع‌ترین، کشنده‌ترین و از نظر روانی تأثیرگذارترین سرطان در زنان است و موجب بروز مشکلات هیجانی و عاطفی عمیقی همچون افسردگی می‌شود. یافته‌های چندین مطالعه بیانگر وجود ارتباط آماری‌ معنی‌دار بین سلامت‌ معنوی و افسردگی در این بیماران می‌باشد. وجــود موارد ضد و نقیض در این زمینه، در تحقیقات خارج از کشور و عدم وجود ...  بیشتر