چالش‌های فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مریم عمیدی مظاهری؛ مجتبی کرباسی؛ فیروزه مصطفوی دارانی

دوره 8، (ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) ، اسفند 1390، ، صفحه 1179-1190

چکیده
  مقدمه: پس از نظام آموزش و پرورش، دانشگاه مهم‌ترین ابزار برای انتقال ارزش‌ها و هنجارها به نسل جوان و پیشرفت و توسعه‌ی جامعه به شکل صحیح می‌باشد. دانشگاه به عنوان محور عقلانیت جوامع، وظیفه‌ی خطیر انتقال، بازسازی و ارتقای فرهنگ جامعه را نیز بر عهده دارد. در «آیین‌نامه‌ی ارتقای مرتبه‌ی اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزشی و پژوهشی» ...  بیشتر