تحلیلی بر توسعه‌ی پوشش همگانی بیمه‌ی سلامت در کشورهای منتخب با رویکردی بر بیمه‌ی اجتماعی سلامت

احمد رضا رئیسی؛ عفت محمدی؛ نورالدین منگلی زاده

دوره 10، شماره 5 ، دی 1392، ، صفحه 770-777

چکیده
  دسترسی به خدمات سلامت از حقوق اساسی افراد در جوامع محسوب می‌شود. پوشش همگانی بیمه‌ی سلامت با کاهش موانع مالی یکی از مهمترین راهکارها جهت دسترسی به خدمات سلامت است. دستیابی به پوشش همگانی فرآیند ساده‌ای نیست، در بسیاری از کشورها که هم‌اکنون به پوشش همگانی دست یافته‌اند، اغلب اجرای آن چند دهه طول کشیده است. مطالعه‌ی سیر تاریخی بیمه‌ی ...  بیشتر

نقاط قابل بهبود و ارایه‌ی راهکارهای ارتقای کمی و کیفی بیمه‌های سلامت ایران؛ مطالعه‌ی کیفی

احمدرضا رئیسی؛ عفت محمدی؛ مجتبی نوحی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  مقدمه: سازمان‌های بیمه از تأثیرگذارترین سازمان‌ها در نظام سلامت می‌باشند که می‌توانند از طریق قطع ارتباط مالی بین ارایه دهنده و گیرنده‌ی خدمت به ارتقای اثربخشی، بهره‌وری و رضایت‌مندی بیماران منجر شود. با توجه به این‌که سازمان‌های کنونی بیمه‌ی سلامت در کشور، با تعاریف و اهداف عالیه‌ی بیمه‌ی سلامت در جهان فاصله دارند، این مطالعه ...  بیشتر

استانداردهایی برای تدوین مقالات مروری در نظام سلامت

محمدحسین یارمحمدیان؛ عفت محمدی؛ فریده موحدی

دوره 8، (ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) ، اسفند 1390، ، صفحه 1226-1234

چکیده
  انواع مطالعات را می‌توان در دو دسته‌ی کلی مطالعات اولیه و مطالعات ثانویه جای داد. از مهم‌ترین مطالعات ثانویه مقالات مروری می‌باشند. پژوهشگر در مطالعه‌ی مروری به بررسی جامع مجموعه‌ی مقالات منتشر شده در یک زمینه‌ی واحد و تحلیل آن‌ها برای رسیدن به نتیجه‌ای مشخص می‌پردازد. وجود شکاف و فاصله‌ی عمیق بین شواهد علمی روز یک حقیقت غیر ...  بیشتر