ارزیابی وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از منظر معماری اطلاعات در سال 1398

مرضیه مروتی؛ امیرحسین صدیقی

دوره 16، شماره 6 ، اسفند 1398، ، صفحه 308-313

https://doi.org/10.22122/him.v16i6.4037

چکیده
  مقدمه: وبگاه زمانی کارامد است و می‌تواند در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی کاربران موفق عمل نماید که معماری اطلاعات آن مطلوب باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از منظر معماری اطلاعات انجام گردید..روش بررسی: این مطالعه با رویکرد توصیفی، وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مورد بررسی قرار داد. جمع‌‌آوری و تحلیل ...  بیشتر

وضعیت تولید علم در حوزه‌ی حقوق بیماران، در پایگاه‌های استنادی ‏‏‏Thomson reuters: با نگاهی به سهم ایران در تحقیقات بین‌المللی

هاجر ستوده؛ مرضیه مروتی

دوره 9، شماره 6 ، اسفند 1391، ، صفحه 833-847

چکیده
  مقدمه: چندی است که مبحث حقوق بیمار به عرصه‌ی پزشکی و حقوقی وارد شده و توجه دانش‌پژوهان را به خود جلب کرده است. نوپایی این حوزه، بررسی الگوها و ویژگی‌های تولید علم و انطباق آن با هنجارهای شناخته شده‌ی دنیای علم را ایجاب می‌کند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی الگوهای تولید علم و اثرگذاری آن در حوزهی‌‌ حقوق بیماران در سال‌های 2010-1990 ...  بیشتر