خود-استنادی در مجلات علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی حوزه‌ی پزشکی نمایه شده در Scopus

سید موید علویان؛ اعظم رئوفی

دوره 9، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

چکیده
  اخیراً از سوی همکار عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر سید موید علویان سردبیر محترم مجله‌ی «Hepatitis Monthly» و سرکار خانم اعظم رئوفی، نامه‌ای در زمینه‌ی داده‌‌های مستخرج مقاله‌ی «میزان خود استنادی مجلات علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی حوزه‌ی پزشکی نمایه شده در نمایه‌نامه‌ی استنادی Scopus» مدیریت اطلاعات سلامت؛ 8(5): 639-648 به دفتر مجله وصول ...  بیشتر