ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل جایزه ملی تعالی سازمانی ایران: ‏سال 1393‏

عبداله خوان‌زاده؛ محمد اسماعیل مطلق؛ عبدالرضا میرشکاک؛ ندا اکبری نساجی؛ مریم نیاکان؛ سید داود نصراله‌پور شیروانی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 138-144

چکیده
  مقدمه: جایزه ملی تعالی سازمانی ایران یکی از جوایز کیفیت است که به عنوان یک ابزار مدیریتی برای اندازه‌گیری عملکرد سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل جایزه ملی تعالی سازمانی ایران انجام گرفت.  روش بررسی: این مطالعه کاربردی، از نوع توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

برنامه استراتژیک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از تئوری تا عمل

سید داود نصراله‌‌ پور شیروانی؛ محمد اسماعیل مطلق؛ محمد شریعتی؛ پری حاجی سیدعزیزی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، ، صفحه 770-776

چکیده
  مقدمه: برنامه استراتژیک با شناسایی و تحلیل دقیق، عمیق و گسترده محیط داخلی و خارجی، بستر مناسبی را برای بهبود عملکرد سازمانی فراهم می‌کند. این مطالعه به منظور تدوین و عملیاتی شدن برنامه استراتژیک در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور صورت گرفت.روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت تحلیلی- مقطعی در سال 92-1391 انجام گردید. جامعه پژوهش، معاونت بهداشتی ...  بیشتر

ساختار و قابلیت بهره‌مندی از مدل جایزه‌ی ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی ایران در نظام سلامت: دیدگاه مدیران و کارشناسان

محمداسماعیل مطلق؛ سیدداود نصرالله پور شیروانی؛ محمدرضا ملکی

دوره 10، 7 (ویژه‌نامه‌ی چالش‌های سیاسی اقتصادی در مدیریت سلامت) ، اسفند 1392، ، صفحه 931-940

چکیده
  مقدمه: مدل جایزه‌ی ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی ایران ابزار مؤثری است که در راستای استقرار مدیریت جامع کیفیت و کسب رضایت ذی‌نفعان برای ارزیابی، بهبود و توسعه‌ی عملکرد سازمانی در سطح ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطالعه دیدگاه مدیران و کارشناسان سلامت ایران در خصوص ساختار و قابلیت به‌کارگیری مدل جایزه‌‌ی ملی و تعیین ارتباط ...  بیشتر

بهره‌مندی مدیران و کارشناسان مسؤول حوزه‌ی ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعاتی

محمد اسماعیل مطلق؛ سیدداود نصراله‌پور شیروانی؛ محمدرضا ملکی؛ شهرام توفیقی؛ محمدجواد کبیر؛ ناهید جعفری

دوره 9، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

چکیده
  مقدمه: در دنیای کسب و کار فعلی، بهره‌مندی از فن‌آوری اطلاعاتی یکی از عوامل مهم توسعه و بهبود عملکرد سازمان‌ها محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین برخورداری مدیران و کارشناسان مسؤول معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از فن‌آوری اطلاعاتی و ارتباط آن با عوامل فردی و سازمانی انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی ...  بیشتر