مدیریت اطلاعات سلامت
محاسبه هزینه تمام شده بسته مراقبتی بیماران هپاتیت C

علیرضا جباری؛ فریماه رحیمی؛ شکرالله سلمانزاده رامهرمزی؛ مهدی مسعودنیا

دوره 19، شماره 4 ، مهر 1401، ، صفحه 191-198

https://doi.org/10.48305/him.2023.14652.0

چکیده
  مقدمه: بیماری هپاتیت C می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های سلامتی در مراکز ارائه کننده خدمات سلامت شود. این مطالعه با هدف محاسبه هزینه های تمام شده ارائه بسته مراقبت بهداشتی شامل هزینه های تشخیصی - دارویی، هزینه های نیروی انسانی و  هزینه های اداری- پشتیبانی در مرکز مشاوره هپاتیتC دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال1398 انجام شد.روش ...  بیشتر

سیمای شکایات بیماران در بیمارستان های آموزشی اصفهان

علی رضا جباری؛ رجاء مردانی؛ مریم مفید؛ مرضیه جعفریان جزی؛ الهه خراسانی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 206-216

چکیده
  مقدمه:امروزه رسیدگی به شکایات به عنوان جزیی ضروری از نظام مراقبت های سلامت در جهت ارتقای رضایت بیمار بر شمرده می شود. این پژوهش بدنبال تعیین وضعیت رسیدگی به شکایات افراد مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی اصفهان بوده است تا بتواند چالش هایی را که در جریان این فرایند وجود دارد را شناسایی نماید.روش بررسی:این مطالعه توصیفی و از نوع ...  بیشتر

آمادگی بیمارستان‌ها برای ورود به صنعت گردشگری پزشکی: شهر اصفهان

سمیه نوری حکمت؛ علی رضا جباری؛ رضا دهنویه؛ رجا مردانی

دوره 11، شماره 4 ، آبان 1393، ، صفحه 506-514

چکیده
  مقدمه:گردشگری پزشکی به عنوان یکی از حوزه‌های گردشگری به یک صنعت درآمدزا و رقابتی در دنیا تبدیل شده است. از آنجا که گردشگران پزشکی بدنبال درمان‌های با کیفیت و قیمت پایین‌تر هستند، انطباق بیمارستان‌ها با استانداردها می‌تواند ارایه‌ی خدمات با کیفیت را تضمین نماید. پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح انطباق بیمارستان‌های شهر اصفهان با ضوابط ...  بیشتر