عوامل مؤثر بر انتخاب یک بیمارستان: مطالعه موردی در بیمارستان میلاد

شاهین سلطانی؛ شهرام غفاری؛ مسعود صالحی؛ امین محمدی؛ کامیار ملازاده مقدم؛ فردین مرادی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، ، صفحه 791-798

چکیده
  مقدمه: یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تداوم بقای سازمان‌ها در آینده، شناسایی و پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای روزافزون بیماران برای دریافت خدمات سلامت با کیفیت می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب بیمارستان میلاد بر اساس عوامل آمیخته بازاریابی از دیدگاه بیماران بود.روش بررسی: مطالعه تحلیلی- مقطعی حاضر ...  بیشتر

تناسب فرد- سازمان و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

حمید رواقی؛ لیدا شمس؛ آیدین آرین‌خصال؛ مسعود صالحی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  مقدمه: تعهد کارکنان به سازمان مولد دارایی نامشهود است که می‌تواند بر ارایه‌ی بهتر خدمات تأثیر به‌ سزایی داشته باشد، از آن ‌جایی که ارایه‌ی خدمات تنها با نیروی انسانی کارآمد امکان‌پذیر است، در این مطالعه به بررسی رابطه‌ی تناسب فرد- سازمان و تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته شده است. روش بررسی: ...  بیشتر

مقایسه وضعیت مدیریت داده های کارازمایی بالینی دارویی با استانداردهای مدیریت مطلوب داده های بالینی در مراکز تحقیقاتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 90

فرحناز صدوقی؛ مسعود صالحی؛ لیلا امیرحاجلو

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 16-25

چکیده
  مقدمه: اجرای مدیریت مطلوب داده‌ها، برای هر کارآزمایی بالینی ضروری است. با این حال ممکن است این مسأله در طول مراحل برنامه‌ریزی و اجرای کارآزمایی بالینی نادیده گرفته و مورد غفلت واقع شود. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی وضعیت مدیریت داده‌های کارآزمایی‌های بالینی در مراکز تحقیقاتی از مرحله‌ی برنامه‌ریزی تا ذخیره‌ی آن بر اساس ...  بیشتر