مقایسه‌‌ی الگوها و چارچوب‌های سنجش اثر پژوهش‌های پزشکی

حمید رضا جمالی مهموئی

دوره 9، شماره 5 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 757-767

چکیده
  پژوهش در حوزه‌ی پزشکی به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارد و سرمایه‌گذاران خصوصی و دولت‌ها همواره به دنبال راهی برای اطمینان از مؤثر بودن سرمایه‌گذاری خود بوده‌اند. به همین علت طی چند دهه‌ی گذشته محققان راه‌هایی را برای سنجش اثر تحقیقات حوزه‌ی سلامت ابداع کرده‌اند. هدف این پژوهش، شناسایی، مرور و مقایسه‌ی الگوها و چارچوب‌های ...  بیشتر