مدیریت اطلاعات سلامت
رتبه بندی عوامل مرتبط با خدمات ارزش افزوده موبایل در حوزه سلامت

محمدرضا احمدی ورزنه؛ علی رشیدپور؛ حمیدرضا پیکری؛ امیررضا نقش

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 86-93

https://doi.org/10.48305/him.2023.41910.1130

چکیده
  خدمات ارزش افزوده موبایل در سلامت همه خدمات فراتر از تماس صوتی را در بر می‌گیرد و بکارگیری آن منافع زیادی را در بر دارد. هدف مطالعه حاضر، رتبه بندی عوامل مرتبط با خدمات ارزش افزوده موبایل در حوزه سلامت می‌باشد.روش بررسی: این پژوهش توصیفی-مقطعی با جامعه آماری کلیه کارشناسان فناوری اطلاعات درمان سازمان تامین اجتماعی استان تهران شامل ...  بیشتر

رابطه عدالت سازمانی ادراک ‌شده و رعایت حریم شخصی با نقش تعدیل‌گر مؤلفه‌های بازدارندگی

سمانه پورمهر؛ حمیدرضا پیکری؛ پرستو گلشیری

دوره 15، شماره 5 ، دی 1397، ، صفحه 208-213

https://doi.org/10.22122/him.v15i5.3538

چکیده
  مقدمه: حفظ حریم بیماران و خانواده‌های آن‌ها توسط کادر درمان در بیمارستان‌های روان‌پزشکی، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که افشای اطلاعات آن‌ها می‌تواند وجهه اجتماعی بیمارستان‌ها را مخدوش کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه عدالت سازمانی ادراک ‌شده و رعایت حریم شخصی با نقش تعدیل‌گر مؤلفه‌های بازدارندگی انجام شد.روش بررسی: ...  بیشتر