کاربرد زبان مدل‌سازی یکپارچه در سیستم مراقبت سلامت: یک مرور نظام‌مند

فرحناز صدوقی؛ خدیجه مولایی

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، ، صفحه 188-196

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3606

چکیده
  مقدمه: سیستم‌های مراقبت سلامت، سیستم‌های پیچیده‌ای می‌باشند که تحلیل و مهندسی مجدد آن‌ها دشوار است. مهندسان سیستم سلامت اغلب برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی بخش‌های مختلف این سیستم‌ها، به زبان مدل‌سازی یکپارچه UML (Unified Modeling Language) تکیه می‌کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی پرکاربرد‌ترین و کم‌کاربردترین نمودارهای UML و همچنین، ...  بیشتر

مجموعه داده پرونده الکترونیک سلامت فردی برای دانشجویان علوم پزشکی ‌کشور ایران

حامد صمدپور؛ فرحناز صدوقی

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، ، صفحه 416-425

چکیده
  مقدمه: امروزه مراقبت‌های بیمارمحور، با تکیه بر سامانه‌هایی مانند پرونده سلامت فردی، بیش از پیش موردتوجه قرارگرفته‌اند. با توجه به وجود تنوع داده‌ در این سامانه‌ها، داده‌پردازی استاندارد و بومی و توجه به ایجاد و ترویج آن توسط ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، نقش مهمی در تعیین موفقیت این سامانه‌ها خواهد داشت. هدف این پژوهش تعیین ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ...  بیشتر

تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مجلات مدیریت اطلاعات و انفورماتیک سلامت در پایگاه اطلاعاتی

فرحناز صدوقی؛ کمال ابراهیمی

دوره 11، شماره 5 ، دی 1393، ، صفحه 581-592

چکیده
  مقدمه:  تحلیل جریان علمی، نقش اساسی  در شناسایی حوزه های پژوهشی مهم ایفا می نماید که نشانگر تحولات، چالش ها و  راهکار ها در یک حوزه علمی  می باشد. لذا هدف این پژوهش شناسایی جریان و حوزه های پژوهشی مطرح در مدیریت اطلاعات و انفورماتیک ‏سلامت در پژوهش های جهانی است.‏روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی توصیفی بود که به روش تحلیل محتوا و ...  بیشتر