بررسی میزان همپوشانی عوامل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه در پایگاه های اطلاعاتی «PubMed» و «Scopus»

زهرا خواجه علی جهانتیغی؛ طاهره ریگی؛ مریم ریگی؛ نازنین سندگل نظامی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 69-77

چکیده
  مقدمه: هدف اصلی رشته پزشکی نجات جان انسان هاست. پزشکان می توانند با پژوهش از طریق پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی در زمینه عوامل مرگ ومیر به این هدف نزدیک شوند. این پژوهش با هدف تعیین میزان همپوشانی عوامل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه در پایگاه های اطلاعاتی PubMed و Scopus  انجام شد.روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی با رویکرد علم سنجی و نوع مطالعه ...  بیشتر

عادات و مهارت‌های مطالعه‌ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

زهرا اباذری؛ طاهره ریگی

دوره 9، شماره 6 ، اسفند 1391، ، صفحه 848-861

چکیده
  مقدمه: عادت و مهارت‌های مطالعه یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی در دانشجویان می‌باشد. جایگزینی مهارت‌های مطالعه‌ی مؤثر و عادت‌های مطالعه‌ی مفید برای رسیدن به یادگیری و آموزش بهتر در دانشجویان توصیه می‌شود. هدف این پژوهش، شناسایی عادت و مهارت‌های مطالعه‌ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود. روش بررسی: در ...  بیشتر