اجزا و مدل‌های متداول سنجش دارایی‌های فکری

سوسن بهرامی,؛ سعید رجایی‌‌پور؛ محمد حسین یارمحمدیان

دوره 9، شماره 5 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 744-756

چکیده
  دنیای کنونی، عصر دانایی است. مواهب و دارایی‌های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان‌ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه‌های نامشهود موجود در عرصه‌ی پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان‌ها، رمز موفقیت آن‌ها محسوب می‌‌شود. سازمان‌هایی که بتوانند این دارایی‌های نامشهود را به خوبی تشخیص دهند و آن‌ها را مدیریت کنند، نسبت ...  بیشتر