مدیریت سلامت شهری اصفهان با تأکید بر بیمارستان‌ها از نگاه مطبوعات محلی

عبدالمهدی رجائی؛ مرتضی نورایی؛ لقمان دهقان نیری

دوره 9، شماره 4 ، مهر و آبان 1391، ، صفحه 580-593

چکیده
  از مؤسسات مهم شهر که با جان شهروندان ارتباط مستقیم دارد، بیمارستان‌ها هستند. این مقاله مروری بر چگونگی تأسیس و برپایی بیمارستان‌های جدید شهر اصفهان است که داستان را از اواخر عصر قاجار آغاز کرده، در دوره‌ی مشروطه مکثی نموده و در عصر رضا شاه به طور مفصل، پایه‌گذاری بیمارستان‌های مهم شهر را به تصویر می‌کشد. منابع این مقاله بر مبنای ...  بیشتر