مقایسه دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی در بازیابی تصاویر پزشکی

نجلا حریری؛ حسین وکیلی مفرد

دوره 10، شماره 6 ، بهمن 1392، ، صفحه 830-839

چکیده
  مقدمه: حجم اطلاعات و تصاویر موجود در اینترنت و رشد روز افزون آن، کار جستجوی بهینه‌ی اطلاعات و به‌ویژه تصاویر را برای کاربران مشکل کرده است. در بین ابزارهای جستجو، موتورهای کاوش، بیش‌تر مورد استفاده‌ی کاربران قرار می‌گیرند. هدف از تحقیق حاضر، تعیین میزان دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی در بازیابی تصاویر پزشکی ومقایسه‌ی آن‌ها ...  بیشتر