قابلیت‌های گردشگری دندانپزشکی اصفهان

علیرضا جباری؛ فرزانه محمودی میمند؛ فاطمه نظام دوست؛ زهرا آقا رحیمی؛ لیلا شجاعی

دوره 9، شماره 7 ، اسفند 1391، ، صفحه 1032-1038

چکیده
  مقدمه: در سال‌های اخیر، گردشگری دندانپزشکی روند رو به رشدی را طی می‌کند. منظور از گردشگری دندانپزشکی به عنوان شاخه‌ی گردشگری پزشکی، سفر افراد به خارج از کشور خود جهت دریافت خدمات دندانپزشکی است که به طور معمول در کشور خود هزینه‌ی بالاتری دارد. این پژوهش، به منظور شناسایی قابلیت‌های شهر اصفهان در حوزه‌ی گردشگری دندانپزشکی انجام ...  بیشتر