توسعه‌ی سلامت الکترونیک و کاهش مخارج سلامت خانوارها

مهدی یوسفی؛ عباس عصاری آرانی؛ بهرام سحابی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ سمیه فضائلی

دوره 10، شماره 6 ، بهمن 1392، ، صفحه 876-886

چکیده
  مقدمه: نفوذ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌ی سلامت و توانمندی‌های چشم‌گیر آن، در کنار امکان افزایش کارایی ارایه‌ی خدمات و کاهش هزینه‌ها، موجب توجه روزافزون به این فن‌آوری‌ها برای مقاصد مختلف شده است. بر این اساس تعیین تأثیر توسعه‌ی سلامت الکترونیک بر کاهش مخارج سلامت خانوارها هدفی است که مقاله‌ی فعلی به آن پرداخته است. ...  بیشتر