میزان مهارت دانشجویان پرستاری در استفاده از فن‌آوری اطلاعات

غلامرضا قاسمی؛ لیلا صفابخش؛ افسانه کریمی؛ سیمین شریفی

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 17-23

چکیده
  مقدمه: دانش کامپیوتری و فن‌آوری اطلاعات برای پرستاری و آینده‌ی آن بسیار ضروری است توانایی استفاده از فن‌آوری اطلاعات در افزایش مهارت دانشجویان پرستاری و مامایی بسیار مهم است و لازم است که به آن‌ها مهارت‌های اطلاع‌رسانی آموزش داده شود. این مطالعه با هدف شناسایی مهارت در استفاده از فن‌آوری اطلاعات در دانشجویان پرستاری انجام شد. ...  بیشتر