آیا کتابداران می توانند نقشی درکتاب درمانی ایفا کنند؟

سیده صدیقه طاهرزاده موسویان؛ زاهد بیگدلی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 270-281

چکیده
  کتاب درمانی از جمله روش های درمانی تکمیلی برای تسکین بیماران و افرادی است که با مشکلات روانی یا رفتاری درگیر هستند. این مطالعه به منظور پاسخ به پرسش « آیا کتابداران کنونی واجد صلاحیت های لازم برای انجام کتاب درمانی هستند یا خیر؟» انجام شده است. مطالعه حاضر از نوع مروری نقلی است، و داده های مورد نیاز از طریق مرور منابع مرتبط فارسی و انگلیسی ...  بیشتر