هزینه‌های بالای سلامت، هزینه‌های مالی کمرشکن و فقیرکننده: مفاهیمی برای سیاستگذاری

ارشک مسائلی؛ حسین صادقی؛ علی قنبری

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 244-254

چکیده
  مقدمه: سیاستگذاران بخش سلامت، مدت طولانی است که به دنبال حمایت و حفاظت افراد بیمار در مقابل پرداخت­های مالی کمرشکن و فقیرکننده و هزینه­های بالا هستند. با توجه به این که اصل پوشش بیمه سلامت، حمایت مالی در مقابل هزینه­های کمرشکن سلامت می­باشد، مقاله ی حاضر، گستره ی هزینه­های کمرشکن و فقیرکننده و هزینه­های بالای سلامت و ارتباط آنها ...  بیشتر