عوامل مؤثر بر پرداخت نقدی در بیمارستان های ایران: مطالعه موردی شهرتبریز

حسین پناهی؛ فیروز فلاحی؛ پرویز محمدزاده؛ علی جنتی؛ محمدرضا نریمانی؛ لاله صباغی زاده

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 199-207

چکیده
  چکیده یکی از اهداف تدابیر مراقبت­های بهداشتی و درمانی و برنامه­های مربوط به آن­ها، ارتقاء و بهبود شرایط زندگی است. مناسب­ترین هدف برای خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی یکسان مردم به خدمات ذی­ربط می باشد. یکی از موانع دسترسی، بالا بودن هزینه­های خدمات درمانی و بار مالی این هزینه­ها بر دوش خانوار است. نگرانی در مورد افزایش هزینه­های مراقبت­های ...  بیشتر