تعهد سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان

سید محمد احسان فرح آباد؛ مرضیه فتاحی؛ مهرزاد آرتنگ؛ اکبر حسن زاده

دوره 9، شماره 7 ، اسفند 1391، ، صفحه 997-1005

چکیده
  مقدمه: سازماندهی و نگهداری نظام سازمانی یکی از مهم‌ترین وظایف و مسؤولیت‌های مدیریت سازمان محسوب می‌شود. در واقع مدیران، مسؤول میزان و نوع تعهد کارکنان نسبت به ارزش‌های رسمی می‌باشند. چرا که نیروی انسانی متعهد و وفادار به سازمان می‌تواند تأثیر چشمگیری بر خدمت ارایه شده در سازمان‌های سلامت بگذارد. هدف از این پژوهش، شناسایی میانگین ...  بیشتر

طرح جا و مکان در بازسازی بخش اورژانس بیمارستان شریعتی اصفهان

مسعود فردوسی؛ مرضیه فتاحی؛ سمانه جعفری

دوره 9، شماره 7 ، اسفند 1391، ، صفحه 1087-1103

چکیده
  مقدمه: مطالعات طرح جا و مکان جهت پاسخ‌گویی بهتر به نیازها و افزایش کارایی فضاهای فیزیکی بیمارستان انجام می‌شود. از این رو، هدف عمده‌ی این پژوهش، اصلاح فرایندهای گردش کار بخش اورژانس از طریق مطالعه‌ی طرح جا و مکان در روند بازسازی بخش اورژانس بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بیمارستان‌های استان در سال 1390 ...  بیشتر