طرح جا و مکان در بازسازی بخش اورژانس بیمارستان شریعتی اصفهان

مسعود فردوسی؛ مرضیه فتاحی؛ سمانه جعفری

دوره 9، شماره 7 ، اسفند 1391، ، صفحه 1087-1103

چکیده
  مقدمه: مطالعات طرح جا و مکان جهت پاسخ‌گویی بهتر به نیازها و افزایش کارایی فضاهای فیزیکی بیمارستان انجام می‌شود. از این رو، هدف عمده‌ی این پژوهش، اصلاح فرایندهای گردش کار بخش اورژانس از طریق مطالعه‌ی طرح جا و مکان در روند بازسازی بخش اورژانس بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بیمارستان‌های استان در سال 1390 ...  بیشتر