نظام ارزیابی فن‌آوری سلامت برای ایران؛ نیاز یا تجمل؟

مجید داوری؛ تام والی؛ آلن هی کاکس

دوره 10، شماره 6 ، بهمن 1392، ، صفحه 887-900

چکیده
  مقدمه: ورود فن‌آوری‌های نوین و گران‌قیمت، بیماری‌های مزمن و افزایش انتظارات مردم از نظام‌های سلامت در سراسر دنیا، هزینه‌های بهداشت و درمان را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. در دهه‌های اخیر برنامه‌های ارزیابی فن‌آوری سلامت HTA (Health Technology Assessment) برای بهبود کارآمدی منابع مورد استفاده در نظام‌های سلامت کشورهای مختلف به‌طور ...  بیشتر