سیستم تصمیم‌یار بالینی تشخیص عفونت کاتتر PICC نوزادان با رویکرد منطق فازی

رضا صفدری؛ ملیحه کدیور؛ مهناز نظری؛ محبوبه محمدی

دوره 13، 7 (ویژه نامه همایش ملی فن‌آوری اطلاعات سلامت) ، اسفند 1395، ، صفحه 446-452

چکیده
  مقدمه: کاتترهای مرکزی که از طریق یک ورید محیطی ایجاد می‌شوند PICC (Peripherally inserted central catheters)، به عنوان وسیله‌ای برای دسترسی به عروق در NICU (Neonatal intensive care units) معرفی شده‌اند. PICCs در مقایسه با کاتترهای وریدی محیطی و مرکزی، به میزان قابل توجهی عوارض را کاهش داده‌اند و می‌توانند عامل ایجاد عفونت گردش خون ناشی از کاتتر CRBSI (Catheter-related bloodstream infection) ...  بیشتر

استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه در تشخیص آپاندیسیت حاد

رضا صفدری؛ لیلا شاهمرادی؛ مجتبی جواهر زاده؛ میرمیکائیل میرحسینی

دوره 13، شماره 6 ، بهمن 1395، ، صفحه 399-404

چکیده
  مقدمه: آپاندیسیت ‌حاد، شایع‌ترین علت مراجعه بیماران با دردهای شکمی به اورژانس بیمارستان‌ها و آپاندکتومی، شایع‌ترین عمل جراحی اورژانس می‌باشد. با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در تشخیص این بیماری، آپاندکتومی منفی همچنان میزان قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. در پژوهش حاضر، شبکه عصبی ‌مصنوعی جهت کمک به تشخیص آپاندیسیت ‌حاد طراحی ...  بیشتر