پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره های تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

عباس دولانی؛ کبری تارم؛ نجلا حریری؛ حافظ محمد حسن زاده افسنجانی؛ حیدر اسماعیلی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 158-168

چکیده
  مقدمه: تحقیق و پژوهش بستر اصلی برای درک عمیق و دقیق از حقایق، تفکر و اندیشه است. در این میان پایان­نامه­ها به نوعی کارنامه پژوهشی دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی بشمار می­آیند که عوامل چندی بر کیفیت آنها تاثیرگذارند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی  وضعیت پایان­نامه­های دوره­های تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ...  بیشتر