اثر ادراک مشتریان از سرمایه‌ی انسانی بر شکل‌گیری تصویر ذهنی آنان از بیمارستان

حبیب‌اله دعایی؛ منیره صالح نیا؛ سمیه احمدزاده جزی

دوره 9، شماره 7 ، اسفند 1391، ، صفحه 977-988

چکیده
  م قدمه: تصویر مطلوب در بازار، دارایی پر ارزشی برای سازمان‌ها ‌محسوب می‌شود و عوامل مختلفی بر شکل‌گیری آن تأثیرگذارند. مدیران بیمارستان‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نیروهای یک جامعه می‌بایست جهت ایجاد تصویری مطلوب از سازمان خود در اذهان مشتریان تلاش نمایند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر ادراک مشتریان از سرمایه‌ی انسانی (به ...  بیشتر