توسعه گردشگری پزشکی داخلی در شهر شیراز

مجید گودرزی؛ مسعود تقوایی؛ علی زنگی آبادی

دوره 11، شماره 4 ، آبان 1393، ، صفحه 485-496

چکیده
  مقدمه: گردشگری پزشکی به پدیده بین‌المللی سفر شخصی که اغلب گردشگران مسافت‌های طولانی را برای دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی که به علت هزینه‌های بالا، انتظارهای طولانی مدت، فقدان بیمه‌ها و محدودیت استفاده از خدمات و عدم دسترسی به خدمات درمانی در مقصد طی می‌کنند، اطلاق می‌شود. گردشگری پزشکی داخلی نیز به سفر های داخلی بیماران در ...  بیشتر