بررسی تطبیقی بروندادها و همکاری‎های علمی کشورهای جهان در حوزۀ مهندسی پزشکی، در نمایه استنادی علوم

سهیلا باقری؛ صدیقه محمد اسماعیلی

دوره 11، شماره 5 ، دی 1393، ، صفحه 568-580

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت مهندسی پزشکی و ارتباط تنگاتنگ آن با سلامت جامعه و تعیین جایگاه ایران در جهان در این حوزه از علم، پژوهش حاضر با هدف مقایسه بروندادهای علمی کشورهای جهان و همکاری‎های علمی آنها در حوزه‌ی مهندسی پزشکی و در نمایه استنادی علوم،  بین سال‎های 2002-2011 میلادی صورت گرفته است. روش بررسی: روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و نوع ...  بیشتر