آگاهی و استفاده پزشکان بیمارستان‌های آموزشی از منابع اطلاعاتی الکترونیکی

احمد پاپی؛ رقیه قضاوی؛ سلیمه مرادی

دوره 11، شماره 6 ، بهمن 1393، ، صفحه 712-727

چکیده
  مقدمه: با عنایت به اینکه پزشکان برای انجام پژوهش و فعالیت­های وابسته به حوزه پزشکی نیاز به اطلاعات روزآمد دارند، بنابراین وجود کتابخانه‌هایی که منابع مختلف را درقالب­های گوناگون دارا باشند، یک امر ضروری است. از سوی دیگر شناخت جامعه پزشکی از اینگونه منابع برای رسیدن به هدف اصلی­شان، امری انکارناپذیر می­باشد، زیرا نتیجه غایی ...  بیشتر