اولویت‌بندی عوامل ماتریس SWOT یک بیمارستان با رویکرد سلسله مراتبی (AHP)

علی مروتی شریف آبادی؛ مژده حیاتی؛ فاطمه کاظمی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، ، صفحه 995-1004

https://doi.org/10.22122/him.v11i7.1474

چکیده
  مقدمه: تجزیه و تحلیل نقاط قوت- ضعف و فرصت- تهدید (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats: SWOT ) یک روش برنامه‌ریزی استراتژیک برای ارزیابی نقاط قوت، ضعف (عوامل داخلی) سازمان و فرصت‌ها و تهدیدات (عوامل خارجی) محیط است. اما این تکنیک به تنهایی نمی‌تواند اهمیت این عوامل را نسبت به یکدیگر تعیین نماید، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  (Analytic Hierarchy Process: AHP) این ...  بیشتر