طراحی یک سیستم نرم افزاری پزشکی از راه دور درتشخیص و درمان بیماریهای پوستی جهت کاهش مسافرتهای استانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مهدیه منتظری؛ کامبیز بهاءالدین بیگی؛ شهرام توفیقی

دوره 11، شماره 6 ، بهمن 1393، ، صفحه 681-688

چکیده
  مقدمه: پزشکی از راه دورحوزه جدیدی است که از فن آوری نوین ارتباطات از راه دور برای تبادل اطلاعات پزشکی استفاده میکند. این ارتباط می‌تواند بین بیمار و پزشک جهت تشخیص از راه دور و یا بین دو پزشک و یا دو مرکز پزشکی جهت مشاوره از راه دور برقرار گردد .این پروژه در نظر دارد با توجه به کمبود متخصصان بیماری‌های پوستی در بسیاری از مناطق کشور و ...  بیشتر