ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌های فارسی حوزه اختلالات اضطرابی بر اساس مقیاسWebMedQual

لیلا شهرزادی؛ شهین مجیری؛ راضیه زاهدی؛ سیما جنتیان؛ حسن اشرفی ریزی؛ زینب شهرزادی؛ بهجت طاهری

دوره 11، شماره 6 ، بهمن 1393، ، صفحه 743-759

چکیده
  مقدمه: از جمله حوزه‌های سلامت که افراد بسیاری به دنبال کسب اطلاعات در مورد آنها در اینترنت هستند حوزه اختلالات اضطرابی است. این اختلالات با کاهش کیفیت زندگی، احتمال افزایش ابتلا به بیماری‌های مختلف را به دنبال دارد. لذا ارزیابی اطلاعات مبتنی بر وب در مورد این اختلالات با توجه به گستردگی ابتلا در سراسر دنیا و همچنین در ایران، به منظور ...  بیشتر