مدیریت سبد سرمایه گذاری پروژه و پروژه های فناوری اطلاعات

سمیه درخشان؛ محمدرضا دلوی؛ محمود دهقان

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 150-161

چکیده
  مقدمه: نفوذ روزافزون پروژه‌ها به عنوان یک راه برای سازمان‌دهی کارها در بسیاری از سازمان‌ها مستلزم مدیریت موثر پروژه‌های متعدد است. با توجه به پیچیدگی‌های اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و با توجه به محدودیت منابع سازمان‌ها به خصوص در صورت داشتن پروژه‌های متعدد، لزوم توجه و بکارگیری مدیریت پورتفولیوی(سبد سرمایه ...  بیشتر