محیط‌زیست، سلامت و هزینه های بخش سلامت

یوسف محمدزاده؛ هادی قهرمانی؛ علمناز نظریان

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، ، صفحه 495-505

چکیده
  مقدمه: آلودگی محیط‌زیست، اقتصاد بخش خصوصی و بخش عمومی سلامت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این پژوهش تأثیر آلودگی محیط‌زیست، بر روی هزینه­های کل بخش سلامت و هزینه­های پرداخت مستقیم از جیب خانوارها و نیز اثر این آلودگی بر روی سلامت عمومی جامعه مورد بررسی قرار گرفته ‌است. هدف این مطالعه، تحلیل رابطه بین آلودگی هوا و هزینه­های سلامت ...  بیشتر