مقدمه‌ای بر تبادل اطلاعات سلامت: یک مقاله مروری

طاهره ناصری بوری آبادی

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، ، صفحه 540-553

چکیده
  دسترسی آنی به اطلاعات سلامت افراد، در ارتقا سلامت فردی و عمومی شهروندان یک جامعه مؤثر است. چنانچه امکان دسترسی ‌بهنگام به اطلاعات سلامت افراد وجود نداشته باشد، جان بیمار به خطر می­افتد و احتمالاً عواقب نامطلوبی خواهد داشت. پراکندگی جغرافیایی مراکز مراقبت سلامت و یکپارچه نبودن سیستم­های اطلاعاتی باعث ازهم‌گسیختگی اطلاعات سلامت ...  بیشتر