نسخه الکترونیک و کاهش خطاهای پزشکی

سیما عجمی؛ ابتسام سواری

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394

چکیده
  مقدمه  یکی از شایع‌ترین خطاهای پزشکی، خطاهای ناشی از نسخه نویسی کاغذی می‌باشد. نسخه نویسی کاغذی به دلیل دست‌خط بد پزشکان، باعث به خطر افتادن ایمنی بیمار و افزایش پتانسیل وقوع خطاهای پزشکی می‌گردد. نمونه‌هایی از خطاهای نسخه نویسی کاغذی شامل بروز اشتباه در نام، دوز، دوره درمان، صدور نسخه اشتباه است. استفاده از انواع مختلف فناوری‌های ...  بیشتر