تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بانک اطلاعاتی Scopus

صغری گلمغانی زاده اصل؛ مجتبی امانی؛ علیرضا محمدنیا

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، ، صفحه 748-754

چکیده
  مقدمه: در عصر اطلاعات امروزی، اصلی‌ترین شاخص تعیین جایگاه علمی کشورها و مراکز علمی، میزان مشارکت در تولید علم و فن‌آوری است. در این میان، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، جزء اصلی‌ترین مراکز علم محسوب می‌شوند. در این پژوهش، ضمن شناسایی وضعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با توجه به متغیرهای مورد بررسی در پایگاه اطلاعاتی Scopus، شاخص‌های ...  بیشتر